ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 
     

Κολλύρου Αθηνά  Π Ε 11 (Συντονίστρια)

Μέντζιος Βασίλειος Π Ε 11 (Συντονιστής)

συνεργαζόμενοι συνεργαζόμενοι
  Θεοδοσοπούλου Γεωργία    Δασκάλα   του  Α2 Κωστοπούλου Βάνα            Δασκάλα  του  Α1  
  Πούντζα Αγγελική                    Δασκάλα   του  Β1 Φαρδέλλα Γεωργία               Δασκάλα  του  Β2  
  Νάστου  Μαρία                         Δασκάλα   του  Γ1 Χαλκιοπούλου Ιωάννα         Δασκάλα  του  Γ3  
  Νίστα Ευδοκία                          Δασκάλα   του  Γ2 Σαπλαούρα Αικατερίνη        Δασκάλα  του  Δ1  
  Τσότρα Γεωργία                      Δασκάλα   του  Δ2 Κραβαριώτη Παρασκευή    Δασκάλα  του  Ε1  
  Κυρολίβανος Λάμπρος         Δάσκαλος  του Ε2 Ζαχαράκη Βασιλική              Δασκάλα  του ΣΤ1  
       
 

Η συνεργασία με τους συμμετέχοντες εκπ/κούς ήταν άψογη, το ίδιο άψογη ήταν με το Δ/ντή του σχολείου και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου που τυπικά δε συμμετείχε στο πρόγραμμα, όπως του Κων/νου Δίπλα εκπ/κού Πληροφορικής του σχολείου μας, τους ευχαριστούμε.

 
ΠΙΣΩ