ΕΠΕΤΕΙΟΣ  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821      

   
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ    
  24  Μαρτίου 2010    
  Τον πρώτο για σήμερα  χορό τον αφιερώνουμε   σ’  όλους  εκείνους  που  είτε υλικά , είτε σωματικά  είτε ψυχικά  συμβάλλανε  στην επιτυχία της  επανάστασης. VIDEO
       
  Τον  επόμενο  χορό τον αφιερώνουμε  στη   Λαϊκή εθνική συνείδηση  που   αναπτύχθηκε   μετά από 400  χρόνια σκλαβιάς  και  παραδίδεται από γενιά σε γενιά  , εμπλουτίζεται  , εκσυγχρονίζεται   και δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται και αναπτύσσεται η ιδέα της εθνικής παλιγγενεσίας . VIDEO (Φυσούνι)
       
 

Τον  Τσάμικο τον αφιερώνουμε στην Αϊτή  διότι η μικρή και φτωχή αυτή χώρα  ΕΙΝΑΙ η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 δια του Προέδρου της Μπουαγιέ. Μόλις που τελείωσε τον δικό της απελευθερωτικό πόλεμο εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατών κατεστραμμένη οικονομικά, έστειλε στο Παρίσι στον ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ 25 Τόνους καφέ να εκποιηθούν για να αγορασθούν όπλα για τον δικό μας αγώνα. Επίσης έστειλε 100 εθελοντές  στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων , οι οποίοι δεν έφτασαν ποτέ .

Σ’ αυτήν την φίλη χώρα που απέδειξε ότι η μεγαλοσύνη στα Έθνη δεν μετριέται  με το στρέμμα αλλά με της καρδιάς το πύρωμα και ΑΙΜΑ ,
Χ Ρ  Ω   Σ  Τ   Α   Μ  Ε      Π Ο Λ Λ Α !  

VIDEO
       
       
   Τέλος  αφιερώνουμε σ' όλους  τους Έλληνες  το  "Έχε γεια  καημένε κόσμε" μαζί με  τις  παρακάτω στροφές του Εθνικού μας Ύμνου .    
  144. Η Διχόνοια που βαστάει
Ένα σκήπτρο η δολερή
Καθενός χαμογελάει,
Πάρ’ το, λέγοντας, και συ.

VIDEO

     

 

  145. Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει
Έχει αλήθεια ωραία θωριά
Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει
Εισέ δάκρυα θλιβερά.
 

 

 

       
 

146.  Από στόμα οπού φθονάει,
Παλικάρια, ας μην ‘πωθή,
Πως το χέρι σας κτυπάει
 Του αδελφού την κεφαλή.

 

 

 
  147. Μην ειπούν στο στοχασμό τους
Τα ξένα έθνη αληθινά:
Εάν μισούνται ανάμεσά τους
Δεν τους πρέπει ελευθεριά.
   
         
         
       
       
   

Ιούνιος   2010

 
   ΠΙΣΩ  

ΑΡΧΙΚΗ