Δ' ΤΑΞΗ


ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

((επιστροφή στην αρχική σελίδα))ΓΛΩΣΣΑ

1ο κριτήριο

2ο κριτήριο

3ο κριτήριο

4ο κριτήριο

5ο κριτήριο

6ο κριτήριο

8ο κριτήριο

9ο κριτήριο

10ο κριτήριο

11ο κριτήριο

12ο κριτήριο

13ο κριτήριο

Ρήματα

Φύλλο αξιολόγησης

Επανάληψη 2ου τεύχους

Επανάληψη τέλους


 
* * *

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1ο κριτήριο 

2ο κριτήριο

4ο κριτήριο

5ο κριτήριο

6ο κριτήριο

7ο κριτήριο

8ο κριτήριο

9ο κριτήριο

Επανάληψη πρόσθεσης

Προβλήματα διαίρεσης

Κλάσματα

Κλασματικοί αριθμοί

Σύνθετα προβλήματα

Ασκήσεις επανάληψης

* * *

ΜΕΛΕΤΗ

1ο κριτήριο

 5ο κριτήριο

 6ο κριτήριο

 7ο κριτήριο

 8ο κριτήριο

Γεωγραφικοί όροι

Χάρτες γεωγρ. διαμερισμάτων

Ελλάδα (διαγώνισμα)

Ελληνικό κράτος

Φυτά

Ζώα

Γνωρίσματα φυτών-ζώων

Ανθρώπινο σώμα

 

* * *

ΙΣΤΟΡΙΑ

1ο κριτήριο

2ο κριτήριο

4ο κριτήριο

6ο κριτήριο

 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΥΛΙΚΟ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΘΩΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ