Κανόνες Sudoku

- Το Sudoku παίζεται μέσα σε ένα 9x9 πλέγμα, που διαιρείται 3x3 στα υπο- πλέγματα αποκαλούμενα "περιοχές":

Περιοχή
 

- Sudoku αρχίζει με μερικά από τα κύτταρα πλέγματος που είναι γεμάτα ήδη με τους αριθμούς:

 
 

- Το αντικείμενο Sudoku είναι να γεμιστούν τα άλλα κενά κύτταρα με τους αριθμούς μεταξύ 1 και 9.1 αριθμού μόνο σε κάθε κύτταρο) χορηγώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε σειρά:

ναι 
αριθ 

2. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε στήλη:

ναι 

αριθ 

     

3. Ο αριθμός μπορεί να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε περιοχή:

ναι 

αριθ 

     

- Μια περίληψη αυτών των οδηγιών θα ήταν, ότι ένας αριθμός πρέπει να εμφανιστεί μόνο μιά φορά σε κάθε σειρά, τη στήλη και μια περιοχή.