Το πρόβλημα των σκουπιδιών

Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών. Ο καθένας μας παράγει ένα κιλό την ημέρα. Αν τα στρώναμε από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα φτιάχναμε μια λεωφόρο πλάτους 35 μέτρων και ύψους ενός μέτρου. Οι πέντε χιλιάδες χωματερές που λειτουργούν σ'όλη την Ελλάδα δεν επαρκούν πια. Φαίνεται να εξαντλούνται οι δυνατότητες της υγειονομικής ταφής των σκουπιδιών, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας για το 90% των σκουπιδιών, γιατί χώροι για νέες χωματερές δεν υπάρχουν και η λύση αυτή είναι οικολογικά επικίνδυνη. Η καύση των σκουπιδιών δεν εξαφανίζει όλο τον όγκο τους, αλλά επιπλέον τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με ρύπους, οι οποίοι δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και τη όξινη βροχή. Έτσι σαν μοναδική λύση προβάλει ο περιορισμός της παραγωγής σκουπιδιών και η ανακύκλωσή τους. Τα απορρίμματα δεν είναι πάντα άχρηστα. Μέσα σ'αυτά υπάρχουν τεράστιες ποσότητες χαρτιού, χαλκού, μολύβδου και άλλων υλικών οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν.


Περιβαλλοντική Ομάδα 2001 | Η Περιβαλλοντική μας Ομάδα. | Τι λέμε ανακύκλωση; | Τι είναι ρύπανση; | Η ρύπανση του περιβάλλοντος | Το πρόβλημα των σκουπιδιών | Να τι μπορείς να κάνεις εσύ! | Ανακύκλωση χαρτιού στη πράξη | Εξορμήσεις | Αξιόλογα Links

...χώροι για νέες χωματερές δεν υπάρχουν και η λύση αυτή είναι οικολογικά επικίνδυνη.….

Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Κύργια Στεργία - Β' Τάξη