Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Η  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Από την Αντωνιάδου Ελίνα μαθήτρια της Γ΄ τάξης.

           Τα    προϊόντα φυτοπροστασίας είναι  χημικές  ουσίες  με  βιολογική  δράση, οι οποίες   είχαν  δοκιμαστεί  για  την  ασφάλεια  και  τη  χρησιμότητά  τους  πριν  να  διατεθούν  για  γεωργική  χρήση. Αν  δε  χρησιμοποιηθούν  σωστά      
ίσως είναι  επιβλαβή  για  τους  ίδιους
, τα  ζώα  και  το  περιβάλλον  μας. Εμμένετε  αυστηρά  στις  οδηγίες  της  ετικέτας για  την  πρόληψη  από  βλαβερές  επιπτώσεις. Με  σκοπό  την  ασφαλή  και  αποτελεσματική  χρήση, τα  προϊόντα φυτοπροστασίας θα  πρέπει  να  μεταχειρίζονται  και  να  χρησιμοποιούνται  σύμφωνα  με  τις  συστάσεις  του  παρασκευαστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Όταν  η  εφαρμογή  των  προϊόντων φυτοπροστασίας κριθεί  απαραίτητη, τότε  ο  υποψήφιος  χρήστης  πρέπει  να  έχει  τις  σωστές  και  λεπτομερειακές  πληροφορίες  για  τα  ακόλουθα  θέματα:

  • Για  τα  προϊόντα  που  συστήνονται  για  το  συγκεκριμένο  πρόβλημα  και  για  τις  πηγές  από  όπου  μπορούν  αυτά  να  αποκτηθούν.
  • Για  τις  δόσεις   εφαρμογής, τον  τρόπο  διάλυσης  των  σκευασμάτων, το  χρόνο  των  επεμβάσεων  και  τη  συχνότητα  της  επανάληψης  των  επεμβάσεων.
  • Για  τη  μέθοδο  ή  τις  μεθόδους  εφαρμογής  του  προϊόντος.
  • Για  τα  μέτρα  προφύλαξης  που  πρέπει  να  πάρουν  εκείνοι  που  χρησιμοποιούν  τα  φυτοφάρμακα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
    Σε  περιοχές  όπου  πρόκειται  να  γίνει  χρήση  προστατευτικών  προϊόντων  για  πρώτη  φορά  ή  ακόμη  όταν  υπάρχουν  σημαντικές  αλλαγές  στις  τεχνικές  εφαρμογές  πρέπει  να  οργανωθεί  και  να  προηγηθεί  ειδική  εκπαίδευση  από  ειδικούς.
     
ΠΑΝΤΟΤΕ  ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  ΤΗΝ  ΕΤΙΚΕΤΑ  ΤΩΝ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ  ΤΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥΣ  ΠΡΙΝ  ΑΡΧΙΣΕΤΕ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα  προσέξτε :
   

  • Αν  το  είδος  είναι  το  κατάλληλο  για  το  σκοπό  που  το  προορίζεται.

  • Ποια  προστατευτικά  μέτρα  πρέπει  να  πάρετε  για  τη  χρήση  του  κάθε 
είδους
.

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΜΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΝΏ ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.

τηλέφωνο: 2331039521
φαξ: 2331077120
email: mail@gym-kavas.ima.sch.gr