Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Από την Αντωνιάδου Ελίνα μαθήτρια της Γ΄ τάξης.


ΚΑΤΑ ΤΗ  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΜΕΙΞΗ  ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΑΥΣΤΗΡΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
     
1. Είναι  πολύ  σημαντικό  να  αποφεύγεται  τη  μόλυνση  του  δέρματος  με  το  συμπυκνωμένο  προϊόν  ή  με  το  έτοιμο για χρήση διάλυμα. Για  το  λόγο  αυτό  φοράτε  προστατευτικά  γάντια, γυαλιά  και  κατάλληλα  ρούχα, όπως  συνιστάται  στις  ετικέτες  των  συσκευασιών  των  διαφόρων  ειδών  φυτοφαρμάκων. Αν, παρόλα  αυτά, μολυνθούν  το  δέρμα  ή  τα  ρούχα, ξεπλύνετε  αμέσως  τη  μολυσμένη  περιοχή  του  δέρματος  με  άφθονο  νερό. Πιτσιλίσματα  ή  σταγονίδια  του  φαρμάκου  ή  του  υγρού  διαλύματος στα  μάτια  πρέπει  να  ξεπλένονται  με  επιμονή  για  10  τουλάχιστον  λεπτά  της  ώρας. Επίσης  συμβουλευτείτε  τις  οδηγίες  της  ετικέτας  για  την  παροχή, αν  χρειαστεί, πρώτων  βοηθειών. Πάντοτε  να  πλένετε  τα  χέρια  σας  με  άφθονο  νερό  και  σαπούνι  μετά  από  κάθε  χρησιμοποίηση  φυτοφαρμάκων.
2. Να  μη  μετράτε, μεταγγίζετε  ή  παρασκευάζετε  διαλύματα  προϊόντων φυτοπροστασίας μέσα  ή  πολύ  κοντά  σε  κατοικημένα  σπίτια  ή  σε  χώρους  όπου  αποθηκεύονται  ζωοτροφές.
3. Κρατείστε  τα  παιδιά  και  τα  ζώα  μακριά  από  τους  χώρους  όπου  αποθηκεύονται, παρασκευάζονται  ή  χρησιμοποιούνται  φυτοφάρμακα.
4. Πάρτε  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  ώστε  να  μη  μολύνονται  ποσότητες  νερού  πόσιμου, αρδευτικού  ή  νερού  από  όπου  είναι  πιθανό  να  πιουν  παραγωγικά  και  άλλα  ζώα.
5. Χρησιμοποιήστε  πάντοτε  κατάλληλα  μέσα    και  συσκευασίες 

  • Για  τη  μέτρηση  υγρών  προϊόντων φυτοπροστασίας αριθμημένα  γυάλινα  ή  διαφανή  πλαστικά κύπελλα. Ποτέ  μη  χρησιμοποιείτε  τα  χέρια  σας  για  τη  μέτρηση  φαρμάκων.
  • Για  την  ανάμιξη  χρησιμοποιήστε  κουβάδες, κατά  προτίμηση  πλαστικούς  ή  ανοιχτά  βαρέλια  και  κατάλληλες  ξύλινες  ράβδους  για  ανακάτεμα.
  • Για  τις  μεταγγίσεις  χρησιμοποιήστε  κατάλληλο  χωνί.
  • Χρησιμοποιήστε  φίλτρα, όταν  αυτά  χρειάζονται  για  να  συγκρατήσουν  τα  τυχόν  αδιάλυτα  συσσωματώματα   στερεών  προϊόντων φυτοπροστασίας, που  χρησιμοποιείτε  για  τις  αναμίξεις.
6. Χρησιμοποιήστε όσο  γίνεται  καθαρότερο  νερό  για  τις  αναμίξεις.
7. Αδειάστε  τα  υγρά  προϊόντα φυτοπροστασίας προσεκτικά  στο  δοχείο  της  ανάμιξης  για  να  αποφεύγονται  τα  πιτσιλίσματα.
8. Κατά  την  ανάμιξη  προϊόντων φυτοπροστασίας σε  μορφή  σκόνης, χειριστείτε  τα έτσι  ώστε  να  απαγορεύεται  η  δημιουργία  αιωρούμενης  σκόνης
9. Μετά  το  τέλος  της  εργασίας, ξεπλύνετε  με  επιμέλεια  όλα  τα  μηχανήματα  και  τα  άλλα  μέσα
10. Μετά  τη  χρησιμοποίησης  της  αναγκαίας  δόσης  προϊόντος, σφραγίστε  καλά  την  υπόλοιπη  ποσότητα  στην  αρχική  της  συσκευασία 
11. Μικρές  αχρησιμοποίητες  ή  άχρηστες  ποσότητες  διαλυμάτων  θα  πρέπει  να  παραχώνονται  στο  έδαφος  μακριά  πάντοτε  από  κατοικίες, πηγάδια  και  καλλιέργειες.

τηλέφωνο: 2331039521
φαξ: 2331077120
email: mail@gym-kavas.ima.sch.gr