Υλικό

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

3.1 Λειτουργικά Συστήματα (Σιταρίδης Ιωάννης)

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα (Χαρακίδα Αγγελική)

3.3 Δίκτυα (Γούτας Θοδωρής)

3.4 Τεχνητή Νοημοσύνη (…)

ΑΕΠΠ

Gamemaker

Το Gamemaker είναι ένα λογισμικό προγραμματισμού παιχνιδιών ιδανικό για την γνωριμία των μαθητών με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Τα παιχνίδια που παράγει το Gamemaker έχουν δυνατότητες κοντά στα επαγγελματικά πρότυπα, ενώ υποστηρίζονται πολλές πλατφόρμες όπως windows και Android. Απλά παιχνίδια μπορούν να υλοποιηθούν και χωρίς την συγγραφή κώδικα. Παρακάτω προσφέρονται φύλλα εργασίας για δύο παιχνίδια που μες την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να βάλουν τους μαθητές στο πνεύμα.

  • Catch the Clown

Σχετική εικόνα

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για το πρώτο παιχνίδι από τα tutorials του Gamemaker και τα απαραίτητα  assets για την υλοποίηση.

  • Monsterfly

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για το παιχνίδι Monsterfly. Πρόκειται για μια περισσότερο προγραμματιστική προσέγγιση στο Gamemaker, όπου κάποιες ενέργειες πραγματοποιούνται με την προσθήκη κατάλληλου κώδικα εντολών στα αντικείμενα του παιχνιδιού. Εδώ είναι και τα απαραίτητα  assets για την υλοποίηση.

LEGO Ev3 και Python

Why EV3 Python? Μια εισαγωγή στην python για EV3

EV3dev library Ότι χρειάζεται να ξέρετε για τη βιβλιοθήκη (κλάσεις, ιδιότητες κλπ)

Μια πρόταση διδασκαλίας – Φύλλα εργασίας (προσεχώς)