Η Κυριακή Ζαχαροπούλου είναι μουσικοπαιδαγωγός με διδακτορικό δίπλωμα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μεταπτυχιακό τίτλο (University of Sheffield) στη Μουσική Ψυχολογία.

 

Βιογραφικό


Η Κυριακή Ζαχαροπούλου είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής (ΠΕ79) στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Μεταπτυχιακό τίτλο (University of Sheffield) στη Μουσική Ψυχολογία. Επιπλέον, έχει αποκτήσει Πτυχίο Πιάνου (τάξη Νέλης Σεμιτέκολο) και Φούγκας (τάξη Νίκου Σολομωνίδη), ενώ έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην τρομπέτα (τάξη Κώστα Σαϊβανίδη) και στα λάτιν κρουστά (τάξη Luis Enrique Bu Pasqual). Δημιούργησε και επιμελείται καλλιτεχνικά από το 2011 το μουσικό φεστιβάλ «Φεστιβάλ Μαινάλου». Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην έρευνα πάνω στα μουσικά συναισθήματα και τη δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση. Έχει κάνει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διδάξει θεωρητικά της Ευρωπαϊκής μουσικής και Πιάνο σε Μουσικά Σχολεία, ενώ το 2018 υπήρξε εξωτερική συνεργάτης του ΙΤΥΕ Διόφαντος με έργο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Φωτόδεντρο» με ψηφιακά μουσικά μαθησιακά αντικείμενα .

 

Δημοσιεύσεις


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

Μάνδηλας, Π., Χρυσοστόμου, Σ. & Ζαχαροπούλου, Κ. (υπό δημοσίευση). Επεκτείνοντας το σχολικό βιβλίο: νέα ανοιχτά μαθησιακά αντικείμενα (ΟΕRs) για το μάθημα της Μουσικής στο ψηφιακό αποθετήριο “Φωτόδεντρο”.

Ζαχαροπούλου, Κ. (2018). Διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της μουσικής: η περίπτωση του ψηφιακού σεναρίου “Ακουστική οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους”. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για τις ΤΠΕ, 27, 28, 29 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη.

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an understanding of the emotional perception of musical dissonance. Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) — 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), (pp. 1183) Thessaloniki, 23 - 28 July.

Zacharopoulou, K., & Kyriakidou, A. D. (2009). A cross-cultural comparative study of the role of musical structural features in the perception of emotion in Greek traditional music. Journal of Interdisciplinary Music Studies 3(1&2), 1-15.

Zacharopoulou, K. (2009). The educational value of musical emotions. In Proceedings of the 2nd International Conference for PhD Music Students, Aristotle University of Thessaloniki, 11-13 February 2009, Thessaloniki.

Zacharopoulou, K., & Kyriakidou, A. D. (2008). Musical structure and perception of emotion: a cross-cultural study. In Proceedings of the 4th Conference on Interdisciplinary Musicology, Aristotle University of Thessaloniki, 2-6 July 2008, Thessaloniki.

Lapidaki, E., & Zacharopoulou, K. (2008). Κριτική του βιβλίου Music, Motor Control and the Brain (edited by Eckart Altenmüller, Mario Wiesendanger and Jürg Kesselring, Oxford, Oxford University Press, 2006, 344 pp.), Music Education Research, 10 (1), 159-162.

Ζαχαροπούλου, Κ. (2006). Μια εισαγωγή στους μηχανισμούς και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από εκτελεστές κατά τη διαδικασία απομνημόνευσης ενός μουσικού κομματιού. Μουσικοπαιδαγωγικά, 3, 70-84.

Ζαχαροπούλου, Κ., Τσαχαλίνας, Κ., Λάιος, Σ., Αποστόλου, Α., Τζεδάκι, Κ., Ψαρουδάκης, Σ. και Παπαδέλης, Γ. (2000). Διερεύνηση της ακουστικής συμπεριφοράς και της εκτελεστικής πρακτικής αρχαιοελληνικών αυλών, με χρήση μεθόδου εξομοίωσής τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε συσχετισμό με την αρχαιοελληνική μουσική θεωρία. Πρακτικά 2ου Συμποσίου Μουσικής Πληροφορικής: Σχέσεις Μουσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας. 9–10 Δεκεμβρίου 2000, Κέρκυρα, 46-56.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπόνηση προγράμματος Σπουδών Μουσικής Αγωγής Β' Λυκείου (υπό δημοσίευση) μετά από επιλογή του ΙΕΠ, καθώς και ανάπτυξη σχετικού επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ζαχαροπούλου, Κ. (2018). Διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της μουσικής: η περίπτωση του ψηφιακού σεναρίου “Ακουστική οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους”. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για τις ΤΠΕ, 27, 28, 29 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη.

Zacharopoulou, K., & Lapidaki, E. (2012). Diabolus in musica: towards an understanding of the emotional perception of musical dissonance. Ανακοίνωση στο 12th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) — 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), Thessaloniki, 23 - 28 July 2012.

Zacharopoulou, K. , (2012) "The Development of Affective Responses to Musical Dissonance" Ανακοίνωση στο ISME World Conference and Commission Seminars, 15-20 July 2012, Thessaloniki, Greece.

Zacharopoulou, K. (2009). The educational value of musical emotions. Ανακοίνωση στο 2nd International Conference for PhD Music Students, Aristotle University of Thessaloniki, 11-13 February 2009, Thessaloniki.

Zacharopoulou, K., & Kyriakidou, A. D. (2008). Musical structure and perception of emotion: a cross-cultural study. Ανακοίνωση στο 4th Conference on Interdisciplinary Musicology, Aristotle University of Thessaloniki, 2-6 July 2008, Thessaloniki.

Zacharopoulou, K. (2008). The perception of emotion in familiar and unfamiliar music: A Cross-Cultural Study on Emotional Intelligence. Ανακοίνωση στο Empirical Musicology Conference, University of London, 2-3 April 2008, London.

Ζαχαροπούλου, Κ. (2008). Μουσική: η γλώσσα των συναισθημάτων; Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα "Ο Άνθρωπος ως πνεύμα, ψυχή, σώμα και οι Τέχνες" υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου-Περαχώρας και των Διευθύνσεων Β΄θμιας και Α΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, 2 Μαρτίου 2008, Κόρινθος.

Zacharopoulou, K. (2007). Emotional intelligence and the perception of emotion in Greek traditional music: a cross-cultural study. Ανακοίνωση στο Phd Music Students Conference, University of Edinburgh, 1–2 June 2007, Edinburgh.

Ζαχαροπούλου, Κ., Τσαχαλίνας, Κ., Λάιος, Σ., Αποστόλου, Α., Τζεδάκι, Κ., Ψαρουδάκης, Σ. και Παπαδέλης, Γ. (2000). Διερεύνηση της ακουστικής συμπεριφοράς και της εκτελεστικής πρακτικής αρχαιοελληνικών αυλών, με χρήση μεθόδου εξομοίωσής τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε συσχετισμό με την αρχαιοελληνική μουσική θεωρία. Ανακοίνωση στο 2ο Συμπόσιο Μουσικής Πληροφορικής: Σχέσεις Μουσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας. 9–10 Δεκεμβρίου 2000, Κέρκυρα, 46-56

.

ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζαχαροπούλου, Κ. (2017). Συναισθηματικές αντιδράσεις στην εκφραστική παράμετρο της συμφωνίας/διαφωνίας κατά τη μουσική ακρόαση και η σημασία τους για τη μουσική εκπαίδευση. (Μη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ζαχαροπούλου, Κ. (2007). Η ένταση του συναισθήματος κατά τη μουσική ακρόαση και η συμβολή της στη μουσικοπαιδαγωγική διαδικασία: γενική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. (Μη δημοσιευμένη εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Zacharopoulou, Κ. (2005). Emotional intelligence and the perception of emotion in music: a cross-cultural study of the perception of emotion in Greek traditional music. (Μη δημοσιευμένη μεταπτυχιακή εργασία, University of Sheffield).

Ζαχαροπούλου, Κ. (2000). Αυλοί του Λούβρου: Μουσικολογική προσέγγιση και φυσική προτυποποίηση με το λογισμικό “Aulos”. (Μη δημοσιευμένη διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).