Ψηφιακό σχολείο

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν:

  • οι σύνδεσμοι για τα σχολικά βιβλία φυσικής σε ψηφιακή μορφή
  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (αρχικά για την Α΄Λυκείου)
  • ασκήσεις φυσικής (αρχικά για την Γ΄ Λυκείου)
    •  με υπόδειξη λύσης
    • λύση
    • αλλαγή δεδομένων για την εκ νέου λύση
  • ο σύνδεσμος για το ψηφιακό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας (για την Γ΄Λυκείου)