Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις doc

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός