ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 1. Φθόγγοι, Φωνήεντα και Σύμφωνα, Γράμματα
 2. Τονισμός και τονικά σημάδια
 3. Πάθη φωνηέντων και συμφώνων
 4. Οριστικό και αόριστο άρθρο
 5. Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού
 6. Αρχαιόκλιτα ονόματα στα Νέα Ελληνικά
 7. Επίθετο και κλίση του επιθέτου
 8. Επίθετο και παραθετικά
 9. Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών
 10. Μετοχή και κλίση της μετοχής
 11. Το επίρρημα και τα παραθετικά του
 12. Οι προθέσεις
 13. Οι σύνδεσμοι
 14. Επιφωνήματα
 15. Τα αριθμητικά
 16. Τα μόρια
 17. Το ρήμα, οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις
 18. Το ρήμα, οι διαθέσεις
 19. Το ρήμα, οι εγκλίσεις
 20. Το ρήμα, το θέμα
 21. Το ρήμα, η αύξηση
 22. Το ρήμα, οι χρόνοι, το ποιόν ενέργειας
 23. Το ρήμα, η κλίση
 24. Το ρήμα, η κλίση (όλοι οι εγκλιτικοί τύποι)
 25. Τα ρήματα είμαι, έχω
 26. Το ρήμα, κατάλογος ανώμαλων ρημάτων
 27. Κυριολεξία και Μεταφορά
 28. Συνώνυμα, Αντώνυμα, Παρώνυμα, Ομώνυμα, Υπώνυμα © Κωνσταντίνα Σάιτ

 1. Το υποκείμενο του ρήματος
 2. Το κατηγορούμενο
 3. Το αντικείμενο του ρήματος
 4. Πρόταση, Είδη προτάσεων
 5. Σύνδεση των προτάσεων
 6. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
 7. Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις
 8. Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις
 9. Συγκεντρωτικοί πίνακες με τα είδη σύνδεσης και τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων
 10. Η σύνταξη της μετοχής στα ν.ε., διαδραστικό βιβλίο, © Κωνσταντίνα Σάιτ  NEO 
 11. Προσδιορισμοί
 12. Πίνακας των προσδιορισμών στα Νέα Ελληνικά
 13. Παράθεση και Επεξήγηση
 14. Επιθετικός και κατηγορηματικός
 15. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί
 16. Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 17. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 18. Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου
 19. Επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου
 20. Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου
 21. Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας
 22. Επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού
 23. Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού
 24. Επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος
 25. Επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς
 26. Επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης
 27. Επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης
 28. Επιρρηματικός προσδιορισμός της βεβαίωσης
 29. Επιρρηματικός προσδιορισμός της άρνησης
 30. Επιρρηματικός προσδιορισμός του δισταγμού και της πιθανότητας
 31. Η επιρρηματική σημασία των πτώσεων

 1. Η ορθογραφία του ρήματος και των μετοχών
 2. Η ορθογραφία των καταλήξεων -μαι ή -με, -σαι ή -σε, -ται ή -τε
 3. Ορθογραφία της προστακτικής
 4. Ορθογραφία του επίθετου
 5. Ορθογραφία του ουσιαστικού
 6. Τελικό ν

 1. Ριζικές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις

 1. Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

 1. Εισαγωγή
 2. Παράγραφος
 3. Αφήγηση
 4. Επιχειρηματολογία
 5. Περίληψη
 6. Περιγραφή
 7. Κειμενικά είδη © Νίκος Αστέριος


Σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου
378 Ασκήσεις

Στις περισσότερες ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να κατεβάσετε την άσκηση.

 

Για την ορθογραφία του ρήματος Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

 1. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (1η) *
 2. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (2η) **
 3. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (3η) **
 4. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (4η) **
 5. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (5η) ***
 6. Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (1η) *
 7. Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (2η) **
 8. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (1η) *
 9. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (2η) **
 10. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (3η) ***
 11. Ορθογραφία ρημάτων σε: -izo, -evo, -avo, -eno, -erno, -iazo (συγκεντρωτική των παραπάνω κατηγοριών) ***
 12. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (1η) *
 13. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (2η) **
 14. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (3η) ***
 15. 1η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. *
 16. Άσκηση στην ορθογραφία της υποτακτικής και της προστακτικής στα ν.ε. (με βοήθεια) **
 17. 2η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. (χωρίς βοήθεια) ***
 18. Στον παρακάτω διάλογο, οι δυο φίλοι, ο σερβιτόρος και ο πελάτης έκαναν αρκετά λάθη στην προστακτική μερικών σύνθετων ρημάτων. Μπορείτε να τα βρείτε και να τα διορθώσετε;
 19. 1η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων *
 20. 2η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων **
 21. Μεταφορτώστε τις παραπάνω ασκήσεις σε αρχείο pdf (δεξί κλικ, αποθήκευση συνδέσμου ως)
 22. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
 23. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
 24. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε ** Με οδηγίες ΝΕΑ
 25. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
 26. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση ΝΕΑ
 27. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε ή –σαι ** Με οδηγίες ΝΕΑ
 28. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -σαι ή –σε, -ται ή –τε *** ΝΕΑ
 29. Εντόπισε στις παρακάτω προτάσεις γραπτού λόγου αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος το τελικό ν 1η * Με δικαιολόγηση ΝΕΑ
 30. Εντόπισε στις παρακάτω προτάσεις γραπτού λόγου αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος το τελικό ν 2η * Με δικαιολόγηση ΝΕΑ
 31. Άσκηση για το τελικό ν ** ΝΕΑ
 32. Άσκηση για το τελικό ν ** ΝΕΑ
 33. Άσκηση για το τελικό ν ** ΝΕΑ
 34. Άσκηση για το τελικό ν ** ΝΕΑ

 

Για την ορθογραφία των μετοχών Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

 

Για την ορθογραφία του ουσιαστικού Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

    Αρσενικά


    Θηλυκά


    Ουδέτερα 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αόριστο ή οριστικό ή εμπρόθετο άρθρο
 2. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας
 3. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας
 4. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας
 5. Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.
 6. 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.
 7. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από το αριθμητικό.
 8. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία.
 9. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας.
 10. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας.
 11. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών 1. Βρες στο κείμενο [Eίμαστε ό,τι τρώμε] όσα ουσιαστικά είναι: αρσενικά
 2. Βρες στο κείμενο [Eίμαστε ό,τι τρώμε] όσα ουσιαστικά είναι: θηλυκά
 3. Βρες στο κείμενο [Eίμαστε ό,τι τρώμε] όσα ουσιαστικά είναι: ουδέτερα
 4. Βρες στο κείμενο [Παρατηρώντας τα γλυκά…] όσα ουσιαστικά είναι αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα
 5. Βρες στο κείμενο [Η μεσογειακή διατροφή] όσα ουσιαστικά είναι αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα
 6. 1η άσκηση για τα δικατάληκτα και τρικατάληκτα ουσιαστικά
 7. 2η άσκηση για τα δικατάληκτα και τρικατάληκτα ουσιαστικά
 8. 1η άσκηση για τα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
 9. 2η άσκηση για τα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
 10. 1η άσκηση για την κλίση των ουσιαστικών
 11. 2η άσκηση για την κλίση των ουσιαστικών
 12. Συμπλήρωσε τα ουσιαστικά με τη σωστή κατάληξη
 13. 1η άσκηση στα αρχαιόκλιτα ονόματα της νέας ελληνικής φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 14. 2η άσκηση στα αρχαιόκλιτα ονόματα της νέας ελληνικής φόρμα google κατέβασε την άκσησηΓια την κλίση των επιθέτων

 1. Να κλιθεί το επίθετο αγενής, ής, ές *
 2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -έ (1η) *
 3. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -ής, -ιά, -ί (2η) *
 4. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ής, -ού, -ήδικο / -ών, -ουσα, -όν / -ος, -ιά, -ό / -ος, -η, -ο (3η) *
 5. Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής **
 6. Να γραφτούν οι καταλήξεις των επιθέτων στον τύπο που ζητείται ** (-ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον)
 7. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των επιθέτων -σε ων/ονας, -ων, -ον και των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον
 8. Στις παρακάτω φράσεις να γραφτούν οι τύποι των επιθέτων ώστε να συμφωνούν με τη λέξη που συνοδεύουν ** (-ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον)
 9. 1η άσκηση για την κλίση των επιθέτων ** (-ος, -η, ο / -ος, -α, -ο / -ύς -ή, ύ / -ύς, εία, ύ / -ης, -ης -ες / -άς, ού, -άδικο / -ων, -ουσα, -ον / -έ)
 10. 2η άσκηση για την κλίση των επιθέτων ** (-ων, -ουσα, -ον, / -ής -ής -ές / πολύ, πολλή, πολύ)
 11. Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι ** (σχ. βιβλ. Α Γυμν.)
 12. Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (2η) **
 13. Κλίνε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ με τη βοήθεια των ουσιαστικών *
 14. Διάλεξε το σωστό "πολύ, πολλή, πολλοί" *
 15. Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί» **
 16. Άσκηση για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ ***
 17. 1η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες  ΝΕΑ 
 18. 2η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες. Τα δικατάληκτα της κουζίνας.  ΝΕΑ 
 19. 3η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες  ΝΕΑ 
 20. 1η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 21. 2η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 22. 3η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 23. 4η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 24. 1η άσκηση για τη διάκριση ουσιαστικού από το επίθετο **
 25. 2η άσκηση για τη διάκριση ουσιαστικού από το επίθετο **
 26. Άσκηση στα αρχαιόκλιτα επίθετα σε –θείς, -θείσα, -θεν *

Για τα Παραθετικά 1. Εντόπισε στο κείμενο τα επιρρήματα (σε 4 μέρη) κατέβασε την άκσηση
 2. Εντόπισε τα επιρρήματα φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 3. Τι δηλώνουν τα επιρρήματα φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 4. Άσκηση για τη διάκριση μεταξύ επιθέτου και επιρρήματος
 5. Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού»
 6. Άσκηση για τη διάκριση του ειδικού συνδέσμου «πως» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πώς»
 7. Άσκηση για τη διάκριση του «που», «πού» και του «πως», «πώς»
 8. 1η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως
 9. 2η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως
 10. 3η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως © Χάρης Κωνσταντινίδης
 11. 4η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google
 12. 5η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google © μαθητής Νίκος Δεμερτζόγλου
 13. 6η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google © μαθήτρια Ελισάβετ Κουμαρέλη
 14. Ακριβώς ή ακριβά; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 15. Απλώς ή απλά; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 16. Αμέσως ή άμεσα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 17. Εκτάκτως ή έκτακτα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 18. Αδιακρίτως ή αδιάκριτα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 19. Ευχαρίστως ή ευχάριστα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 20. Ιδιαιτέρως ή ιδιαίτερα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 21. Αδίκως ή άδικα; άσκηση στα επιρρήματα ΝΕΑ
 22. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό της αιτίας
 23. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του ποσού
 24. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του τόπου
 25. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του τρόπου
 26. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου
 27. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του σκοπού 1. Εντόπισε τις αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 2. Άσκηση για τη διάκριση της προσωπικής αντωνυμίας, πρόθεσης και άρθρου φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 3. Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού»
 4. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας. *
 5. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας. *
 6. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. **
 7. 1η Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ***
 8. 2η Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ***
 9. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. **
 10. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. ***
 11. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. ***
 12. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών ** 1. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 1η *
 2. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 2η *
 3. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 3η *
 4. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 4η **
 5. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 5η **
 6. Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων 6η ***
 7. Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων 7η ***
 8. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων 8η ***
 9. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων 9η ***
 10. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η *
 11. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η **
 12. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 3η ***
 13. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 1η **
 14. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 2η ***
 15. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η *
 16. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η *
 17. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 3η **
 18. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 4η
 19. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 1η **
 20. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 2η **
 21. Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας. 1η *
 22. Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας. 2η *
 23. Βρες τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη των παρακάτω ρημάτων 1η
 24. Βρες τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη των παρακάτω ρημάτων 2η
 25. Να βρεις σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκουν τα παρακάτω ρήματα 1η
 26. Να βρεις σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκουν τα παρακάτω ρήματα 2η
 27. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 1η **
 28. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 2η **
 29. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 3η **
 30. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 4η **
 31. Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή *
 32. Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος απαντώ στην ενεργητική και παθητική φωνή *
 33. Σχημάτισε στην ενεργητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. **
 34. Σχημάτισε στην παθητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. **
 35. Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις *
 36. Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων *
 37. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των ρημάτων προσποιούμαι, αγαπιέμαι, πλένομαι στον παρατατικό της παθητικής φωνής
 38. Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 39. Να βρεθεί τι δηλώνει η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 40. Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 41. Το ποιόν ενέργειας των ρημάτων, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-meΓια τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς


Για τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς

 1. 1η άσκηση για την Παράθεση και την Επεξήγηση
 2. 2η άσκηση για την Παράθεση και την Επεξήγηση
 3. 3η άσκηση για την Παράθεση και την Επεξήγηση
 4. Να βρεις αν είναι παράθεση ή επεξήγηση οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. NEA
 5. Να βρεις αν είναι παράθεση ή επεξήγηση οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. NEA
 6. 1η άσκηση για τον επιθετικό-κατηγορηματικό
 7. 2η άσκηση για τον επιθετικό-κατηγορηματικό
 8. 3η άσκηση για τον επιθετικό-κατηγορηματικό NEA
 9. Εντόπισε τους επιθετικούς προσδιορισμούς NEA
 10. Να βρεις πώς εκφέρονται οι επιθετικοί προσδιορισμοί NEA
 11. Να βρείτε τους προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις όλα τα είδη ***
 12. Να βρεις τι είδους ονοματικός προσδιορισμός είναι οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. NEA
 13. Να βρεις τι είδους ονοματικός προσδιορισμός είναι οι λέξεις με τα έντονα γράμματα. NEA
 14. Άσκηση για τη διάκριση του κατηγορούμενου από τον επιθετικό προσδιορισμό 1. Προσπάθησε να διακρίνεις τις προτάσεις (με δικαιολόγηση)
 2. Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν (με δικαιολόγηση)
 3. Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους στα νέα ελληνικά – κουίζ © Κωνσταντίνα Σάιτ  NEA 
 4. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 5. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 6. 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 7. 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 8. 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 9. 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 10. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους (σημασία) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 11. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους (σημασία) (με δικαιολόγηση)
 12. Βρες και διάγραψε τους προσδιορισμούς στις επαυξημένες προτάσεις, ώστε να γίνουν απλές
 13. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 14. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 15. 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 16. 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 17. 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 18. 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 19. 7η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 20. 1η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 21. 2η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 22. Βρες τα ρήματα, εντόπισε τις προτάσεις του κειμένου και βρες ποιες είναι οι κύριες και ποιες οι δευτερεύουσες (σε τρία μέρη) NEA 1. Τηλεπαιχνίδι-ονοματικές προτάσεις © Νίκος Αστέριος ΝΕΑ
 2. Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.
 3. Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις
 4. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 1η
 5. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 2η
 6. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 3η
 7. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 4η, φόρμα google, με δικαιολόγηση
 8. Πρόσθεσε τον σύνδεσμο, βρες το είδος της ονοματικής πρότασης και ως τι χρησιμοποιείται ΝΕΑ
 9. 1η Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται. ΝΕΑ
 10. 2η Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται. ΝΕΑ
 11. Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, τον συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας
 12. Να βρεις ως τι χρησιμοποιούνται οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις και το είδος της άγνοιας Με δικαιολόγηση
 13. Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 14. Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 15. Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 16. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 17. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 18. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) ΝΕΑ
 19. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)
 20. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)
 21. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης
 22. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 23. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 24. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 25. Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις 1. Τηλεπαιχνίδι-επιρρηματικές προτάσεις © Νίκος Αστέριος
 2. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 3. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 4. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 5. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 6. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 7. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 8. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 9. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 10. Άσκηση για τις αποτελεσματικές - εναντιωματικές © Κωνσταντίνα Σάιτ ΝΕΑ
 11. Άσκηση για τις αποτελεσματικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές © Κωνσταντίνα Σάιτ ΝΕΑ
 12. Άσκηση για τις χρονικές προτάσεις © Κωνσταντίνα Σάιτ ΝΕΑ
 13. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 14. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 15. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 16. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 17. Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να σχηματιστεί η ανάλογη επιρρηματική πρόταση
 18. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τα ρήματα έρχομαι και τρώω
 19. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις πάω εκδρομή και κάνει καλό καιρό
 20. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις βλέπω τηλεόραση και γράφω την άσκηση
 21. Να βρεις τα είδη των υποθετικών λόγων 1. 1η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση *
 2. 2η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση **
 3. Άσκηση στα είδη των συνθέτων *
 4. Άσκηση στα είδη των συνθέτων *
 5. Τα αχώριστα μόρια στα νέα ελληνικά - βρίσκω τις λέξεις © Κωνσταντίνα Σάιτ
 6. Τα αχώριστα μόρια στα νέα ελληνικά - κουίζ, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 7. Αναζητώντας το μέρος του λόγου του α' συνθετικού μιας σύνθετης λέξης, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 8. Αναζητώντας το μέρος του λόγου του β' συνθετικού μιας σύνθετης λέξης, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 9. Παραγωγή: να συνδυάσεις τα επιθήματα με τις λέξεις και να σχηματίσεις όσα περισσότερα παράγωγα ουσιαστικά μπορείς που να δηλώνουν όργανο ή σκεύος (φόρμα google) αρχείο
 10. Παραγωγή: να συνδυάσεις τα επιθήματα με τις λέξεις και να σχηματίσεις όσα περισσότερα παράγωγα ουσιαστικά μπορείς που να δηλώνουν τόπο (φόρμα google) αρχείο
 11. Σύνθεση: να συνδυάσεις τα αχώριστα μόρια με τις λέξεις (φόρμα google) αρχείο 1. 1η άσκηση για το κόμμα (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 2. 2η άσκηση για το κόμμα (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 3. 3η άσκηση για το κόμμα
 4. 4η άσκηση για το κόμμα
 5. 5η άσκηση για το κόμμα ΝΕΑ
 6. 6η άσκηση για το κόμμα ΝΕΑ
 7. 1η άσκηση για τα εισαγωγικά (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 8. 2η άσκηση για τα εισαγωγικά
 9. 1η άσκηση για την πάνω τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 10. 2η άσκηση για την πάνω τελεία ΝΕΑ
 11. 3η άσκηση για την πάνω τελεία ΝΕΑ
 12. 4η άσκηση για την πάνω τελεία ΝΕΑ
 13. 1η άσκηση για την άνω και κάτω ή διπλή τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 14. 2η άσκηση για την άνω και κάτω ή διπλή τελεία ΝΕΑ
 15. 1η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 16. 2η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 17. 3η άσκηση για την τελεία
 18. 1η άσκηση στα σημεία στίξης: κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία (με δικαιολόγηση)
 19. 2η άσκηση στα σημεία στίξης: κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία 1. Συνώνυμα, Αντώνυμα, Παρώνυμα, Ομώνυμα, Υπώνυμα, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 2. Υπώνυμα, © Κωνσταντίνα Σάιτ