Να βρεις τα ρήματα, τα υποκείμενα και τα κατηγορούμενα των παρακάτω προτάσεων doc

προηγούμενη   επόμενη

Στην άρση βαρών ο Πύρρος Δήμας αναδείχτηκε πρωταθλητής .
Εκλέχτηκε πρόεδρος της τάξης ο Βασίλης .
Ο τεχνίτης της τηλεόρασης θεωρείται ειδικός .
Η Αναστασιάδου κληρώθηκε διαιτητής του ποδοσφαιρικού αγώνα.
Προχωρούσε σκυφτός πάντα ο κυρ-Γιώργος .
Η σημαία κυματίζει περήφανη .
Μετά απ’ αυτό ο τερματοφύλακας έμοιαζε σαν χαμένος .
Είναι δεκαοκτώ οι συμμαθητές μου.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός