Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τις λέξεις που λείπουν διαλέγοντας μια από τις εξής: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) doc

α. Μου είπε θα γυρίσει γρήγορα κι αν συμβεί.
β. Εκείνο μ' ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι έβαλα τα λεφτά.
γ. Το ξέρει με κούρασε να με ρωτάει συνέχεια πέρασα στην εκδρομή!
δ. Μου είπε θα αγοράσει το καλύτερο δώρο κι όχι βρεθεί μπροστά του.
ε. Μου το ξεκαθάρισε δε με αγαπάει πια κι θα φύγει.
στ. Ξέρεις να μου πεις θα πάω στην οδό Τσιμισκή ή θα μου πεις σου έρθει στο κεφάλι.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός