Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις κατέβασε την άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός