Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις κατέβασε την άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός