Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις κατέβασε την άσκηση

Αν δεν απαντήσεις, δεν σ' αφήνω να πας στην επόμενη ερώτηση:)
 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός