Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις κατέβασε την άσκηση

Αν δεν απαντήσεις, δεν σ' αφήνω να πας στην επόμενη ερώτηση:)
 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός