Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ονοματικών και επιρρηματικών προτάσεων κατέβασε την άσκηση

Μια επιρρηματική πρόταση (αιτιολογική, αποτελεσματική, εναντιωματική, παραχωρητική, τελική, υποθετική, χρονική) δηλώνει μια επιρρηματική σημασία (αιτία, αποτέλεσμα, εναντίωση, παραχώρηση, σκοπό, υπόθεση, χρόνο)
 
Δε με φώναξε στο πάρτι του, επειδή δε με χωνεύει.
Η τράπεζα συμφώνησε, ώστε να του δώσει δάνειο.
Αναγκαστήκαμε να το αγοράσουμε, αν και δε φαινόταν τόσο καλό.
Εγώ δε σε πιστεύω, και να μου το υποσχεθείς.
Δεν τους άφηνε να μπουν, για να μην τον ενοχλούν.
Θα πάμε εκδρομή, αν ο καιρός είναι καλός.
Νιώθω τόσο όμορφα, όταν σε σκέφτομαι.

Μια ονοματική πρόταση (ειδική, βουλητική, ενδοιαστική, πλάγια ερωτηματική) χρησιμοποιείται ως όρος της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση, προσδιορισμός κτλ.)
 
Φαίνεται ότι θα βρέξει
Θέλω να φάω
Φοβάμαι μήπως πέσω
Με ρώτησε μόνο αυτό πώς με λένε


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός