Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις βλέπω τηλεόραση και γράφω την άσκηση κατέβασε την άσκηση