Να βρεις πώς εκφέρονται οι επιθετικοί προσδιορισμοί κατέβασε την άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός