Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΑΧΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Ιννοκέντιος Μπουργκέλε 25 Δεκεμβρίου 1819-10 Ιανουαρίου 1840 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1768-1840
Νεόφυτος Χαλάμπι 12 Αυγούστου 1842-3 Δεκεμβρίου 1853 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1853
         
ΕΠΑΡΧΙΟΥΧΟΙ
Για την περίοδο πριν το 1904 βλέπε Μητρόπολη Σελευκείας        
Γερμανός Σεχάντι 12 Σεπτεμβρίου 1904-1924 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1872-1934
Νήφων Σαμπά 22 Μαρτίου 1925-7 Σεπτεμβρίου 1966 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1890-1966
Σπυρίδων Κχούρι 26 Σεπτεμβρίου 1966-26 Ιουνίου 2015 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1926-2019
Αντώνιος Αλσούρι 14 Νοεμβρίου 2015-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1970
         

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024.-