Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΟΥΧΟΙ
Γεννάδιος 1814;-1823 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1823
Ιάκωβος 1823-1847 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1847
Μεθόδιος Σαλίμπα 1854-13 Αυγούστου 1888 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1888
Γεράσιμος Καρούζ 25 Μαρτίου 1889-12 Σεπτεμβρίου 1899 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1840-1899
Για την περίοδο μετά το 1904 βλέπε Μητρόπολη Ηλιουπόλεως        
         
ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΙ
Σέργιος Σάμνε 1940-1977 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1892-1977
Αντώνιος Κχούρι 9 Ιανουαρίου 1983-7 Σεπτεμβρίου 2003 Από Πρεσβύτερος Εις Μαϊάμι 1931-2017
Εφραίμ Μαλούλι 28 Αυγούστου 2011-7 Οκτωβρίου 2021 Από Πρεσβύτερος Εις Βερροίας γεν. 1978
Ρωμανός Αλ Χανάτ 10 Δεκεμβρίου 2022-σήμερα Από Πρεσβύτερος    
         

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024.-