Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΟΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Γεράσιμος 1814-1842; Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1842;
Ησαΐας Αύγουστος 1842-1860; Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1860;
Γεράσιμος Φαράχ 1860-1867 Από Παϊασίου Κοίμηση ;-1864
Γεράσιμος Τραντ Δεκέμβριος 1865-1867 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1867
Μισαήλ Σταυρίδης 1867-Ιούλιος 1906 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1828-1906
Ηλίας Ντιπ 1908-Δεκέμβριος 1923 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων ;-1965
Θεοδόσιος Αμπουρτζέηλη 30 Δεκεμβρίου 1923-1948 Από Πρεσβύτερος Εις Τριπόλεως 1887-1970
Παύλος Κχούρι 26 Φεβρουαρίου 1948-2 Ιουλίου 1995 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1896-1995
Ηλίας Κφούρι 24 Ιουλίου 1995-σήμερα Από Σεϊδανάγιας   γεν. 1948
         

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024.-