Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

   Διεύθυνση:

    Ιστορικό σημείωμα: Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Κρήτη και μάλιστα στην τότε πρωτεύουσά της Γόρτυνα, στην οποία εγκατέστησε ως πρώτο Επίσκοπο τον μαθητή του Τίτο. Έτσι λοιπόν η Γόρτυνα έγινε Επισκοπή ήδη από τον 1ο αιώνα και μάλιστα Μητρόπολη όλου του νησιού. Ο Επίσκοπός της έφερε τον τίτλο του "Κρήτης". Μέχρι τον 8ο αιώνα η Κρήτη υπαγόταν στον Ρώμης και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν αναγραφές στα Τακτικά της Κωνσταντινουπόλεως για την περίοδο αυτή.
    Τον 9ο αιώνα η Κρήτη καταλήφθηκε από τους Άραβες. Η περίοδος της Αραβοκρατίας καλύπτεται από σκοτάδι. Πάντως το νησί είχε καταστεί κέντρο πειρατών και δουλεμπορίου. Οι Άραβες αφού κατέστρεψαν τη Γόρτυνα κατευθύνθηκαν βόρεια και έχτισαν μια καινούργια πόλη τον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο). Το 961 μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς νίκησε τους Άραβες και υπήγαγε και πάλι την Κρήτη στη δικαιοδοσία των Ρωμαίων.
    Κατά τη Β΄ βυζαντινή περίοδο η έδρα του Μητροπολίτη μεταφέρθηκε από την κατεστραμένη Γόρτυνα στον Χάνδακα. Ο δε Μητροπολίτης Κρήτης, ο οποίος έδρευε τώρα στον Χάνδακα διατήρησε τη δικαιοδοσία του επί των παλαιών εδαφών της Γορτύνης στην περιοχή της Μεσαράς.

Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Για τον 19ο αιώνα βλέπε Μητρόπολη Κρήτης.

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Νικόδημος Κατσαράκης 26 Απριλίου 1887-6 Δεκεμβρίου 1900 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1900
Βασίλειος Μαρκάκης 30 Ιουνίου 1902-8 Απριλίου 1941 Από Πρεσβύτερος Εις Κρήτης 1872-1950
Ευγένιος Ψαλιδάκης 20 Ιανουαρίου 1946-23 Μαΐου 1950 Από Πρεσβύτερος Εις Κρήτης 1912-1978
Τιμόθεος Παπουτσάκης 26 Αυγούστου 1956-10 Μαρτίου 1978 Από Πρεσβύτερος Εις Κρήτης 1915-2006
Κύριλλος Κυπριωτάκης 1979-24 Απριλίου 2005 Από Κισάμου Κοίμηση 1932-2005
Μακάριος Δουλουφάκης: 26 Μαΐου 2005-σήμερα Από Κνωσού    
         

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.