εικόνα τίτλου

Βάλτε  τις  κάρτες  στη σωστή θέση

Στη πάνω μεριά  του παρακάτω πάνελ υπάρχουν διάφορες κάρτες ,πρέπει να τις βάλετε στη σωστή θέση. Για οδηγίες πατήστε το πλήκτρο "Βοήθεια "

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα αρχείο java. Αρχικά όλοι οι φυλλομετρητές εμφάνιζαν τα αρχεία αυτά πολύ καλά. Στην πορεία κάποιοι σταμάτησαν να τα εμφανίζουν. Στο internet μπορείτε να βρείτε πως να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να εμφανίζει τα java applets. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα με τον internet explorer.
Σύντομα θα αντικαταστήσω τα αρχεία αυτά ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

Back to Top