εικόνα τίτλου

Ο  Μαγικός  πίνακας

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα αρχείο java. Αρχικά όλοι οι φυλλομετρητές εμφάνιζαν τα αρχεία αυτά πολύ καλά. Στην πορεία κάποιοι σταμάτησαν να τα εμφανίζουν. Στο internet μπορείτε να βρείτε πως να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να εμφανίζει τα java applets. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα με τον internet explorer.
Σύντομα θα αντικαταστήσω τα αρχεία αυτά ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

Ο παραπάνω πίνακας  ισχυρίζεται ότι μπορεί να βρει την ηλικία σας .Για να τον δοκιμάσετε βρείτε σε ποιες γραμμές είναι γραμμένη η ηλικία σας και τσεκάρετε το μικρό τετραγωνάκι που βρίσκετε μπροστά σε κάθε γραμμή. Πατήστε το "Ο.Κ"
Back to Top