εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη  Perigal

Στο παρακάτω applet θα παρουσιάσουμε την απόδειξη που έδωσε στο Πυθαγόρειο θεώρημα , το 1873 ο  H . Perigal.

Χώρισε το τετράγωνο της υποτείνουσας , σε δύο τρίγωνα ίσα με το αρχικό και ένα πολύγωνο ,όπως φαίνεται στο σχήμα ,τα οποία τοποθέτησε κατάλληλα (πατήστε το πλήκτρο "Μεταφορά") και σχημάτισε τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών του τριγώνου (μετακινήστε με το ποντίκι τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών και τοποθετήστε τα ώστε να καλύψουν το νέο σχήμα).

 

 

 

 

Back to Top