εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα-Απόδειξη  Bhaskara

Στο παρακάτω applet θα παρουσιάσουμε την απόδειξη που έδωσε στο Πυθαγόρειο θεώρημα , γύρω στο 1150 ο Ινδός μαθηματικός και αστρονόμος Bhaskara.

Χώρισε το τετράγωνο της υποτείνουσας , σε τέσσερα τρίγωνα ίσα με το αρχικό και ένα μικρό τετράγωνο ,όπως φαίνεται στο σχήμα ,τα οποία τοποθέτησε κατάλληλα (πατήστε το πλήκτρο "Μεταφορά") και σχημάτισε τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών του τριγώνου (μετακινήστε με το ποντίκι τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών και τοποθετήστε τα ώστε να καλύψουν το νέο σχήμα).

 

 

 

 

Back to Top