εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα - J. E. Böttcher
 

Χώρισε τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών όπως φαίνεται στο σχήμα και τα τοποθέτησε κατάλληλα καλύπτοντας το τετράγωνο της υποτείνουσας. Πατήστε το πλήκτρο "Μεταφορά".

Back to Top