εικόνα τίτλου

Πυθαγόρειο Θεώρημα - Mario Pacek
 

Πήρε το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και το τετράγωνο της υποτείνουσας του, το οποίο χώρισε σε σχήματα όπως φαίνεται στο σχήμα και τα τοποθέτησε κατάλληλα σχηματίζοντας τα τετράγωνα των καθέτων πλευρών. Πατήστε το πλήκτρο "Μεταφορά".

Back to Top