εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι - Sylvester's Isoklinostal

Μετά  την Ελληνική  αρχαιότητα  κατασκευάσθηκαν  διάφορα όργανα  με τα οποία μπορούμε  να τριχοτομήσουμε μια  γωνία.    

Back to Top