εικόνα τίτλου

Μηχανικοί  Τριχοτόμοι - Τριχοτόμος  του Kempe 

Το παρακάτω όργανο αποτελείται από αντιπαραλληλόγραμμα .
Μπορείτε να διαβάσετε γι αυτό στο http://steiner.math.nthu.edu.tw/disk5/js/linkage/yates3.pdf
Εάν προσθέσουμε στο όργανο και άλλα αντιπαραλληλόγραμμα μπορούμε να διαιρέσουμε μια γωνία σε όσα μέρη θέλουμε.    

Back to Top