εικόνα τίτλου

Ισοσκελές Τρίγωνο

Αν παρατηρήσουμε το διπλανό τρίγωνο βλέπουμε, ότι οι πλευρές του είναι άνισες. Kάνετε κλικ πάνω στο σημείο Α και μετακινήστε το ώστε οι πλευρές ΑΒ και ΑΓ να γίνουν ίσες. Στην περίπτωση αυτή το τρίγωνο το λέμε ισοσκελές.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο, χρησιμοποιώντας το διαβήτη και το χάρακα. Εσείς θα πατάτε διαδοχικά το μπουτόν "Σχεδίασε" και θα παρατηρείτε τις κινήσεις του υπολογιστή. Αν θέλετε να ξαναδείτε την κατασκευή να πατήσετε το μπουτόν "Επαναφορά".

Back to Top