εικόνα τίτλου

Κατασκευές συμμετρικών σχημάτων ως προς σημείο

Με το παρακάτω applet μπορούμε να σχεδιάσουμε τα συμμετρικά διαφόρων σχημάτων.

Για να σχεδιάσουμε το συμμετρικό ενός ευθυγράμμου τμήματος ως προς το σημείο Ο, κάνουμε κλικ σε δύο σημεία για να ορίσουμε τα άκρα του τμήματος και πατάμε το πλήκτρο "Συμμετρικό". Πατώντας το "Περιστροφή" έχουμε μια περιστροφή κατά 180° γύρω από το Ο. Με το "Επαναφορά" καθαρίζουμε το πάνελ. Στην περίπτωση της γωνίας κάνουμε κλικ σε τρία σημεία,το μεσαίο είναι η κορυφή της. Στον κύκλο κάνουμε κλικ σε δύο σημεία, το πρώτο είναι το κέντρο του και με το δεύτερο ορίζεται η ακτίνα του. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να περιστρέψουμε το σχήμα.

Back to Top