εικόνα τίτλου

Συμμετρικό Παραλληλογράμμου

Θα βρούμετώρα το συμμετρικό του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, ως προς κέντρο συμμετρίας, το σημείο τομής των διαγωνίων του.(πρέπει να βρούμε τα συμμετρικά όλων των σημείων του και το σχήμα που θα σχηματισθεί θα είναι το συμμετρικό του)

Κάντε κλικ σε ένα σημείο, πάνω στη πλευρά ΑΒ για να ορίσετε ένα σημείο της, τότε θα σχεδιασθεί το συμμετρικό του σημείου που επιλέξατε, βρείτε τα συμμετρικά και άλλων σημείων του παραλληλογράμμου, θα παρατηρήσετε ότι όλα τα συμμετρικά βρίσκονται πάνω στο παραλληλόγραμμο. Δηλαδή τα συμμετρικά των σημείων του παραλληλογράμμου σχηματίζουν το ίδιο το παραλληλόγραμμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι:

Το συμμετρικό του παραλληλογράμμου, ως προς το σημείο τομής των διαγωνίων του, είναι το ίδιο το παραλληλόγραμμο.

Back to Top