εικόνα τίτλου

Διαιρέτες και Πολλαπλάσια φυσικού αριθμού

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μια ερευνητική δραστηριότητα από το βιβλίο "Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών" των Ε.Γ.Κολέζα-Κ.Ν.Μακρής-Κ.Β.Σούρλας .Εκδ.Gutenberg -1993.

Στο πάνελ έχουμε 30 φυσικούς αριθμούς, υπάρχει επίσης ένα μπουτόν με τις επιλογές "Διαιρέτες , Πολλαπλάσια" και επιλεγμένη την πρώτη επιλογή. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε από τον πρώτο αριθμό( το 14) και να δημιουργήσουμε μια σειρά από αριθμούς μέχρι να φθάσουμε στον τελευταίο(το 15), π.χ. 14, 7, 28, 2, 100, 50,..., 15.
Οι αριθμοί που θα επιλέξουμε για τη σειρά (τη διαδρομή από το 14 μέχρι το 15) πρέπει να έχουν τις παρακάτω σχέσεις. Επειδή έχουμε κάνει την επιλογή «Διαιρέτες» ο δεύτερος αριθμός πρέπει να είναι διαιρέτης του πρώτου, ο τρίτος αριθμός πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του δεύτερου , ο τέταρτος αριθμός πρέπει να είναι διαιρέτης του τρίτου. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο.

Δηλαδή από το πρώτο μπουτόν καθορίζουμε τη σχέση του πρώτου με το δεύτερο αριθμό, αν έχουμε επιλέξει «Διαιρέτες» ο δεύτερος αριθμός πρέπει να είναι διαιρέτης του πρώτου, αν έχουμε επιλέξει «Πολλαπλάσια» ο δεύτερος πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του πρώτου. Στη συνέχεια εναλλάσσουμε μεταξύ διαιρέτες και πολλαπλάσια.

Το πρόγραμμα μπορεί να σας δείξει διαδρομές αν κάνετε κλικ σε ένα αριθμό( διαφορετικό από τον αρχικό ) πατώντας το πλήκτρο Ctrl στο πληκτρολόγιο σας.
Για να αρχίσετε την εύρεση της λύσης, πρέπει πρώτα να πατήσετε το μπουτόν "Εύρεση διαδρομής", μετά να κάνετε κλικ πάνω στον πρώτο αριθμό και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού να σχεδιάσετε μέχρι τον επόμενο αριθμό. Αν κάνετε κάποιο λάθος μπορείτε να πατήσετε "Αναίρεση" και να συνεχίσετε, στο τέλος πατάτε "Έλεγχος λύσης" για έλεγχο της λύσης. Αν στη συνέχεια θέλετε να αρχίσετε άλλη λύση πατάτε ξανά το μπουτόν " Εύρεση διαδρομής ".
Αν έχετε κάνει τρις αποτυχημένες προσπάθειες πατώντας «Λύση» το πρόγραμμα θα σας δείξει μια λύση. Πατώντας το μπουτόν "Αναδιάταξη" οι αριθμοί αναδιατάσσονται και μπορείτε να αρχίσετε νέο ψάξιμο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δικούς σας αριθμούς. Καλή επιτυχία.

Κάντε κλικ στο διπλανό μπουτόν για να προσθέσετε δικούς σας αριθμούς.

Γράψτε δικούς σας αριθμούς χωρισμένους με κόμμα (,) και πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο σας

Back to Top