εικόνα τίτλου

Tangram με 8 κομμάτια

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζουμε το tangram με 8 κομμάτια, όπως υπάρχει στη σελίδα 156 του βιβλίου των μαθηματικών της Α-Γυμνασίου.Το tangram με 7 κομμάτια υπάρχει σε άλλη σελίδα του site.Οι μαθητές της Α-Γυμνασίου και όχι μόνο μπορούν να φτιάξουν τα σχήματα που υπάρχουν στην παραπάνω σελίδα του βιβλίου τους. Καλή δουλειά.
Back to Top