εικόνα τίτλου

Μεσοκάθετοι των πλευρών τριγώνου

Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος λέγεται η ευθεία που διέρχεται από το μέσο του και είναι κάθετη σ' αυτό .

Στο διπλανό τρίγωνο η κόκκινη ευθεία είναι κάθετη στην πλευρά του ΒΓ, αλλά δεν είναι μεσοκάθετος της πλευράς αυτής διότι δεν περνάει από το μέσο της. Μετακινήστε το σημείο Μ ώστε να γίνει μεσοκάθετος στην ΒΓ.
Αν έχουμε ένα τρίγωνο μπορούμε να σχεδιάσουμε τη μεσοκάθετο κάθε πλευράς του. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω applet θα σχεδιάσουμε τις μεσοκαθέτους των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ και θα διαπιστώσουμε ότι διέρχονται από το ίδιο σημείο. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε", μπορείτε να μεταβάλλεται το τρίγωνο από το σημείο Α.
Back to Top