εικόνα τίτλου

Διάμεσοι τριγώνου

Διάμεσο ενός τριγώνου ονομάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή του τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς.

Στο διπλανό τρίγωνο η κόκκινη ευθεία ΑΜ δεν είναι διάμεσος του τριγώνου. Μετακινήστε το σημείο Μ ώστε να γίνει.
Αν έχουμε ένα τρίγωνο μπορούμε να σχεδιάσουμε τις διαμέσους του. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω applet θα σχεδιάσουμε τις διαμέσους του του τριγώνου ΑΒΓ και θα διαπιστώσουμε ότι διέρχονται από το ίδιο σημείο. Εσείς θα πατάτε το μπουτόν "Σχεδίασε", μπορείτε να μεταβάλλεται το τρίγωνο από το σημείο Α.
Back to Top