εικόνα τίτλου

Εμβαδόν Παραλληλογράμμου

Στο διπλανό σχήμα έχουμε σχεδιάσει ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και το ύψος του ΔΕ. Μετακινήστε το τρίγωνο ΑΔΕ ώστε η ΑΔ να ταυτισθεί με την ΒΓ. Έτσι θα σχηματισθεί το ορθογώνιο ΔΕΖΓ ίσου εμβαδού με το παραλληλόγραμμο . Άρα για το εμβαδό Ε του παραλληλογράμμου έχουμε :

E=εμβ(ΔΕΖΓ)=ΕΖ∙ΔΕ=β∙υ , άρα

Ε=β∙υ

Back to Top