εικόνα τίτλου

ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Στο διπλανό σχήμα με 12 σπίρτα σχηματίσαμε ένα τετράγωνο με εμβαδό 9 τετράγωνα πλευράς ενός σπίρτου.

Τοποθετήσετε διαφορετικά τα 12 αυτά σπίρτα, ώστε να σχηματίσετε σχήματα με εμβαδά 8,7,6,4,3 τετράγωνα πλευράς ενός τετραγώνου.
Μπορείτε να δείτε μια λύση τσεκάροντας μια επιλογή.

Back to Top