εικόνα τίτλου

Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

Στο παρακάτω applet έχουμε ένα τετράγωνο πλευράς 5cm και δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα με κάθετες πλευρές 5 cm.
Χρησιμοποιώντας τα τρία αυτά σχήματα να κατασκευάσετε:

  1. Ένα ορθογώνιο πλάτους 10cm και ύψους 5cm.
  2. Ένα ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 10cm.
  3. Ένα ισοσκελές τραπέζιο με βάσεις 5cm και 15cm.

Να βρείτε τι έκταση καταλαμβάνουν τα παραπάνω σχήματα,παίρνοντας ως μονάδα το τετραγωνάκι με πλευρά 1cm

Back to Top