εικόνα τίτλου

Μετρήστε τους κύκλους

Στην ιστοσελίδα του προηγούμενου θέματος υπάρχει και το παρακάτω. Διαβάστε τη βοήθεια και προσπαθήστε να δώσετε μια ή περισσότερες λύσεις.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ευθύγραμμα τμήματα κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

Back to Top