εικόνα τίτλου

Άσκηση 11 σελίδα 125

Κάντε κλικ σε μια κορυφή του πλέγματος και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τραβήξτε τη γραμμή μέχρι το επόμενο σημείο που θέλετε. Βρείτε το μήκος του τμήματος που σχεδιάσατε και επιβεβαιώσετε την απάντηση σας πατώντας το μπουτόν "Μήκος". Με το μπουτόν "Απόδειξη" έχετε μια σύντομη απόδειξη του μήκους του τμήματος που σχεδιάσατε.
Ενώστε τέσσερις κουκίδες ώστε να σχηματισθεί ένα τετράγωνο,βρείτε το εμβαδόν του και ελέγξετε το αποτέλεσμα σας πατώντας το μπουτόν "Εμβαδόν".

Στην παρακάτω εφαρμογή οι τελίτσες έχουν οριζόντια απόσταση 1cm, αλλά η κάθετη απόσταση έχει αντικατασταθεί με την πλάγια, έτσι οι τελίτσες έχουν πλάγια απόσταση 1cm. Προσπαθήστε να βρείτε ευθύγραμμα τμήματα με τα παρακάτω μήκη

Back to Top