εικόνα τίτλου

Όγκος Πυραμίδας

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα αρχείο java. Αρχικά όλοι οι φυλλομετρητές εμφάνιζαν τα αρχεία αυτά πολύ καλά. Στην πορεία κάποιοι σταμάτησαν να τα εμφανίζουν. Στο internet μπορείτε να βρείτε πως να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να εμφανίζει τα java applets. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα με τον internet explorer.
Σύντομα θα αντικαταστήσω τα αρχεία αυτά ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

Χωρίζουμε ένα τριγωνικό πρίσμα σε τρεις πυραμίδες "κόβοντας" το κατά τα επίπεδα ΑΕΖ και ΑΕΓ (μπορούμε να χρωματίσουμε τα επίπεδα αυτά ,πατήστε "Εκκίνηση").

Πατήστε το ποντίκι στο σημείο Δ και μεταφέρετε τη πυραμίδα ΑΔΕΖ αριστερά για να τη δείτε καλλίτερα .Κάντε το ίδιο πατώντας στα σημεία Β και Γ και μετακινήστε τις άλλες πυραμίδες. Οι πυραμίδες αυτές έχουν ίσους όγκους , άρα ο όγκος κάθε μιας θα είναι ίσος με το ένα τρίτο του όγκου του πρίσματος .Αν λοιπόν Ε β είναι το εμβαδόν της βάσης της πυραμίδας και υ το ύψος της θα ισχύει

Back to Top