εικόνα τίτλου

Εξερεύνηση της συνάρτησης y=αx 2 + βx+ γ

Με τη παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να δούμε πως μεταβάλεται η γραφική παράσταση της παραπάνω συνάρτησης όταν μεταβάλονται οι τιμές των μεταβλητών α,β και γ. Επιλέξτε το ανάλογο ράδιο μπουτόν και με το σλάιτερ που υπάρχει από κάτω μεταβάλετε την τιμή της επιλεγμένης μεταβλητής. Βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

Κάτω από το σύστημα βλέπουμε. Αριστερά το ζεύγος με τις συντεταγμένες του ποντικιού, μετά την τρέχουσα εξίσωση. Για να επαναφέρουμε την αρχική κατάσταση πατάμε το πλήκτρο Ctrl και κάνουμε κλικ πάνω στα σύστημα. Όταν εισάγουμε μια νέα εξίσωση γίνεται αμέσως τρέχουσα.

Back to Top