εικόνα τίτλου

Εξερεύνηση της εξίσωσης αx + βy = γ

Με τη παρακάτω εφαρμογή μπορούμε να δούμε πως μεταβάλεται η γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης όταν μεταβάλονται οι τιμές των μεταβλητών α,β και γ. Επιλέξτε το ανάλογο ράδιο μπουτόν και με το σλάιτερ που υπάρχει από κάτω μεταβάλετε την τιμή της επιλεγμένης μεταβλητής.

Κάτω από το σύστημα βλέπουμε. Αριστερά το ζεύγος με τις συντεταγμένες του ποντικιού, μετά την τρέχουσα εξίσωση. Στη συνέχεια, την τιμή της παράστασης που προκύπτει από την εξίσωση αν φέρουμε το δεύτερο μέλος της μπροστά, όπου στη θέση των x , y έχουμε τοποθετήσει τις συντεταγμένες του ποντικιού. Όταν εισάγουμε μια νέα εξίσωση γίνεται αμέσως τρέχουσα.

Back to Top