εικόνα τίτλου

Η ταυτότητα (α+β)(α-β) = α 2 2

Αν δούμε την παραπάνω ταυτότητα αντίστροφα, δηλ α 2 - β 2 =(α+β)(α-β) σημαίνει ότι : Αν από το τετράγωνο με πλευρά α, αφαιρέσουμε το τετράγωνο με πλευρά β θα πάρουμε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις (α+β) και (α-β).
Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εφαρμογή. Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα.

Back to Top