εικόνα τίτλου

Η ταυτότητα (α-β)2 = α2 -2αβ+β2

Αν δούμε την παραπάνω ταυτότητα αντίστροφα, δηλ α2 + β2 -2αβ =(α-β)2 σημαίνει ότι: Αν από το άθροισμα των εμβαδών δύο τετραγώνων με πλευρές α και β, αφαιρέσουμε δύο ορθογώνια με διαστάσεις α,β θα πάρουμε ένα τετράγωνο με πλευρά α-β. Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εφαρμογή. Πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα.

.

Back to Top