εικόνα τίτλου

Παντογράφος

Με το παρακάτω applet παρουσιάζουμε μια προσομοίωση του παντογράφου, ενός οργάνου με το οποίο οι σχεδιαστές μπορούσαν να σχεδιάσουν με μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Στο παρακάτω σχέδιο ο λόγος `(ΑΔ)/(ΑΕ) =λ` καθορίζει τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση του οργάνου.
Όταν κινώντας το σημείο Β σχεδιάζουμε ένα σχήμα το σημείο Γ σχεδιάζει τη μεγέθυνση του σχήματος αν λ>1 ή τη σμίκρυνση του αν λ<1. Κατά την κίνηση του Β τα μήκη των τμημάτων δεν αλλάζουν και το ΕΔΖΒ παραμένει παραλληλόγραμμο. Την τιμή του λ μπορούμε να την αλλάξουμε κινώντας τον σλάιτερ. Με το μπουτόν "Clear" σβήνουμε ό,τι έχουμε σχεδιάσει. Με κλικ στο μπουτόν με την ένδειξη ΑΓ εμφανίζουμε/αποκρύπτουμε την ΑΓ.

Αν φέρουμε την ΑΓ, τότε επειδή η ΕΒ είναι παράλληλη στην ΔΓ θα είναι

`(ΑΓ)/(ΑΒ)=(ΑΔ)/(ΑΕ)=λ`

Έτσι όταν το σημείο Β γράφει ένα ευθύγραμμο τμήμα το σημείο Γ γράφει το ομοιόθετο του με λόγο λ.

Κάντε κλικ στο σημείο Β και κινήστε το. Από τα άλλα σημεία μπορείτε να μεταφέρετε το όργανο.

Back to Top